Regulamin i Polityka Prywatności

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis prowadzony jest przez firmę NetYou Robert Szymański z siedzibą: 95-040 Koluszki, ul Wojska Polskiego 11A, NIP 7731282815, REGON 5905900361, wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Koluszki pod numerem 5813, zwaną dalej jako "NetYou".
 2. Klienci mają możliwość płatności bez zbędnych formalności (np: bez rejestracji i bez zakładania profilu)
 3. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Dane naszych klientów wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 5. W celu otrzymania faktury VAT należy podać dane niezbędne do jej wystawienia.
 6. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

§2. Sprzedaż szablonów stron www i dodatków do stron www

 1. Sprzedaż szablonów stron www i dodatków do stron www przez firmę NetYou jest legalna i nie narusza praw osób trzecich (krajowych lub zagranicznych) oraz jest realizowana za porozumieniem i zgodą posiadaczy praw autorskich.
 2. Przed zakupem klient ma możliwość upewnić się, że szablon (oprogramowanie) spełnia wszystkie jego wymagania, w szczególności poprzez zapoznanie się ze specyfikacją techniczną oraz funkcjonalnością treści cyfrowych poprzez podgląd szablonu w wersji "live Demo" i pełną możliwością testowania szablonu na wszystkich dostępnych rodzajach przeglądarek internetowych i urządzeniach końcowych.
 3. Potwierdzeniem nabycia szablonu lub dodatku do strony www w sposób legalny jest otrzymanie dowodu zakupu (Invoice - jeśli zakup jest dokonywany u naszych partnerów za granicą), paragonu lub faktury VAT oraz całego projektu szablonu wraz z plikami źródłowymi.
 4. Informacje techniczne, ceny i sposób edycji treści cyfrowych podane są po kliknięciu miniaturki szablonu.

§3. Licencja na szablony stron www

 1. Licencja na szablony stron www i na dodatki do stron www nie ma ograniczeń czasowych.
 2. Klient ma prawo wykorzystać szablon do budowy własnej strony www, w tym również strony komercyjnej (dla firmy, instytucji, stowarzyszenia lub osoby fizycznej).
 3. Klient ma prawo do edycji szablonu bez ograniczeń.
 4. Klient ma prawo tworzyć więcej wersji językowych tej samej strony za pomocą jednej licencji, ale tylko w ramach tej samej domeny.
 5. Klient ma prawo umieścić na stronie informację o własnych prawach autorskich np: Copyright © Nazwa Klienta.
 6. Klient ma prawo wykorzystać do budowy własnej strony materiały dołączone do szablonu (zdjęcia, grafiki, dźwięki, muzykę itd).
 7. Klient ma prawo wykorzystać graficzne elementy szablonu do własnych celów reklamowych (ulotki, foldery, wizytówki).
 8. Klient nie ma prawa sporządzania kopii projektu w części lub całości w celu odsprzedaży.
 9. Klient nie ma prawa instalować strony opartej na szablonie na więcej niż jednej domenie (adresie www) własnym lub klienta.
 10. Klient nie ma obowiązku umieszczać na swojej stronie www linków zwrotnych do innych serwisów.
 11. Szablon znika z oferty wyłącznie po wykupieniu go "na wyłączność".

§4. PŁATNOŚCI

 1. Opłaty są jednorazowe (bez abonamentu).
 2. Wszystkie ceny są cenami brutto.
 3. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
 4. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
 5. Przelew na konto - Po dokonaniu zakupów zapraszamy do dokonania przelewu bezpośrednio na nasze konto. Nr konta mBank 94 1140 2004 0000 3202 5889 3998
 6. Płatność systemem PayU.pl - Współpracujemy z serwisem PayU.pl w zakresie obsługi płatności internetowych. Jeśli Klient posiada dostęp internetowy do swojego konta bankowego to najszybszy i najwygodniejszy sposób zapłaty.
 7. Płatność systemem PayPal - Najpopularniejszy na świecie system płatności internetowych.

§5. WYSYŁKA SZABLONÓW

 1. Czas realizacji do 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. Szablony stron internetowych wysyłamy mailem w postaci linku do pobrania pliku w formie spakowanej .zip.
 3. Wysyłka linku jest bezpłatna i następuje wyłącznie na podany przy zamówieniu adres e-mail.

§6. DOSTOSOWANIE SZABLONU

 1. W zakres dostosowania wchodzi wymiana istniejącej treści w szablonie (teksty, zdjęcia i logo), instalacja na serwerze i domenie klienta oraz pozycjonowanie w Google. Dostosowanie szablonu strony www » czytaj więcej «, dostosowanie szablonu sklepu internetowego » czytaj więcej «.
 2. Przed rozpoczęciem dostosowania Klient wpłaca kwotę równą wartości szablonu z VAT.
 3. Na życzenie klienta możemy podpisać umowę. Wzór przykładowej umowy można pobrać ze strony » umowa « i przesłać nam podpisaną w 2 egz. Podpisana przez nas umowa zostanie odesłana klientowi.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty otwieramy tymczasową stronę www na naszym serwerze, na której Klient będzie na bieżąco śledzić postępy prac.
 5. Czas dostosowania szablonu to maksymalnie 7 dni od przesłania nam wszystkich wskazówek dotyczących dostosowania szablonu.
 6. Po zakończeniu dostosowania i wpłacie pozostałej kwoty instalujemy stronę na serwerze i domenie klienta oraz pozycjonujemy w Google.
 7. Jeśli zwłoka w rozpoczęciu lub kontynuowaniu dostosowania wynosi ponad 1 miesiąc (brak przesłanych wskazówek przez klienta), wówczas zlecenie zostanie zawieszone, a warunkiem kontynuowania i dokończenia zlecenia dostosowania szablonu będzie wówczas wpłata całości kosztów dostosowania (pozostałej należności).
 8. Po zakończeniu zlecenia zapewniamy bezpłatną obsługę przez 12 miesięcy od dnia zakończenia zlecenia.
  Bezpłatna obsługa polega na poprawieniu elementów znajdujących się już na stronie np: poprawienie lub wymiana tekstu lub wymiana pojedynczych zdjęć. W zakres bezpłatnej obsługi nie wchodzi bieżące administrowanie stroną t.j. uzupełnianie projektu o nowe teksty, zdjęcia, strony, podstrony, moduły, zakładki, elementy menu, instalację nowych wersji itp.

§7. ZWROTY, ZAMIANA - odstąpienia od umowy

 1. Licencje na szablony stron www oraz inne treści cyfrowe, a w szczególności dodatki do stron www w wersji elektronicznej (ESD) są imienne i wystawiane dla jednego konkretnego użytkownika końcowego dlatego stanowią usługi, które po opłaceniu zamówienia nie podlegają anulowaniu, zwrotowi lub zamianie.
  Przed dokonaniem zakupu klient ma możliwość zapoznać się z wersją próbną szablonu ("Live demo"), aby upewnić się, że szablon (oprogramowanie) spełnia wszystkie wymagania klienta.
 2. Sprzedaż szablonów stron internetowych www oraz innych treści cyfrowych, a w szczególności dodatków do stron www w wersji elektronicznej nie przewiduje prawa do odstąpienia od umowy.

§8. REKLAMACJE

 1. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres NetYou wskazany w §1 Regulaminu lub w postaci elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub zostały zrealizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
 4. NetYou rozpoznaje reklamację niezwłocznie w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania.
 5. Jeśli reklamacja dotyczy linku do pobrania szablonu, to wysyłamy link w celu pobrania szablonu ponownie
 6. Jeśli reklamacja dotyczy szablonu i reklamacja zostanie uznana, to w takim przypadku instalujemy szablon na serwerze i domenie klienta bezpłatnie.

§9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 2. Przed dokonaniem zakupów Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez NetYou danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Korzystanie ze Serwisu Internetowego NetYou, w tym zawieranie umów jest dobrowolne z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w punkcie 4.
 4. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z NetYou jest warunkiem jej zawarcia.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na NetYou obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi wykonanie tychże obowiązków.
 6. Dane Klienta podane podczas rejestracji oraz przed dokonaniem zakupu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 7. Dane Klienta podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 8. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest NetYou z siedzibą w Koluszkach, ul. Wojska Polskiego 11A, 95-040 Koluszki.
 9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania łącznie z prawem do usunięcia własnego konta z systemu.
 10. NetYou dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem
  • zbierane wyłącznie w celach:
   - realizacji zamówienia w sklepie internetowy NetYou
   - wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej
   - prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego ze strony NetYou
  • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z w/w celami
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia w/w celów ich przetwarzania
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 11. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego NetYou, w tym dla prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych konieczne jest korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania czy hostingu). NetYou korzysta wyłącznie z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 12. Przekazanie danych przez NetYou następuje wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 13. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego NetYou mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  - firmie obsługującej płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta
  - dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego
  - dostawcy poczty elektronicznej i hostingu
  - dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą
  - dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający NetYou wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna)
  jedynie w przypadkach oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 14. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego NetYou mogą być również przekazywane podmiotom lub organom publicznym w związku ze zwalczaniem naruszeń prawa.
 15. Sklep internetowy NetYou może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług w serwisie internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby (ostatnio przeglądane produkty) lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego.
 16. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od NetYou dostępu, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 17. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 18. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 20. W celu realizacji w/w uprawnień można kontaktować się z Administratorem serwisu poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres poczta@netyou.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

§10 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. 1. Nowe przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne nakładają na nas (od marca 2013 roku) obowiązek poinformowania państwa o tym, że strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), które ulepszają korzystanie z naszej strony.
  Zobacz Art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
 2. Co to są pliki "cookies"?
  Pliki "cookies" to dane informatyczne występujące najczęściej jako pliki tekstowe. Pliki "cookies" są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników i wspierają korzystanie ze stron internetowych. Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
  Pliki "cookies" najczęściej zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Pliki "cookies" w żaden sposób nie niszczą systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze, ani nie wpływają na jego działanie.
 3. Do czego używane są pliki "cookies"?
  Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do indywidualnych preferencji użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki "cookies" są również używane do tworzenia statystyk odwiedzin strony (np. Google Analytics), co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem identyfikacji personalnej użytkownika.
 4. Jakich plików "cookies" używamy?
 5. Sklep internetowy kolcars.pl korzysta z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usług firmy Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
  Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są do generowania statystyk w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego.
 6. Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
  Dane zawierają informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 7. Usuwanie plików "cookies"
  Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) standardowo domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o takiej możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 8. Blokowanie plików "cookies".
  Możliwe jest zablokowanie udostępniania Google Analytics informacji o swojej aktywności na stronie serwisu internetowego. W tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dokonując zakupów w serwisie NetYou.pl klient zgadza się na postanowienia regulaminu.
 2. Kwestie nieuregulowane w/w regulaminem będą regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego.

Życzymy udanej współpracy.

NetYou.pl