WordPress. Monstroid. Jak zarządzać licznikiem odliczającym na domyślnej stronie konserwacji?