WordPress. Jak zastąpić obraz tła przy użyciu narzędzia Customizer?