WordPress. Jak włączyć buforowanie witryn internetowych?