WordPress. Jak uzyskać identyfikator obrazu (ID), aby używać go w Shortcode?