WordPress. Jak przenieść stronę z podkatalogu do katalogu głównego?