Monstroid. Jak wyłączyć opcję Store Functionality?