Monstroid 2. Jak zarządzać zdarzeniami za pomocą harmonogramu “Event Schedule”?