Monstroid 2. Jak włączyć / wyłączyć opis menu głównego?