Jak zainstalować (upload) szablon ręcznie poprzez FTP?