Jak usunąć domyślny obraz dla wpisu typu Portfolio?