CherryFramework 4. Jak zmienić szerokość elementów strony?