CherryFramework 4. Jak zainstalować szablon na localhost?