CherryFramework 4. Jak utworzyć kopię zapasową zawartości?