CherryFramework 4. Jak pracować z menu (ustawienia)?