CherryFramework 4. Jak dołączyć niestandardowe pliki JS?