WooCommerce. Jak zmienić kolejność kart na stronie produktu?