WooCommerce. Jak wyświetlić pojedyncze i wiele produktów według ID lub SKU?