WooCommerce. Jak utrzymywać sprzedaż produktów “Out-of-stock”?