WooCommerce. Jak rozwiązać problem z aktualizacją koszyka (alternatywne rozwiązanie)?