WooCommerce. Jak przetłumaczyć produkty z WooCommerce Multilingual?