PrestaShop. Jak rozwiązać problem “Przesyłany plik przekracza 2M”?

"The Uploaded File Exceeds 2M"?