PrestaShop 1.7.x. Jak utworzyć kategorię i przypisać ją do najlepszego menu?