PrestaShop 1.6.x. Jak zarządzać modułem “Store Locator Block”?