PrestaShop 1.6.x. Jak zarządzać menu panelu administracyjnego?