Jak zainstalować szablon za pomocą modułu “Export\Import a theme”?