Jak zainstalować szablon używając instalatora szablonów (themeinstallator)?