Jak przenieść stronę z podkatalogu do głównego katalogu?