Joomla 3.x. Jak zmienić liczbę wymaganych znaków w “formularzu kontaktowym TM Ajax”?