Joomla 3.x. Jak zmienić czas trwania podmenu (moduł “IceMegaMenu”)?