Joomla 3.x. Jak włączyć / wyłączyć zdjęcia w dodatku “JoomlaGallery”?