Jak korzystać z narzędzia Overrides Tool (zastępowanie języka)?