Jak ustawić sprawdzanie pisowni podczas pisania w Notepad++?

  1. Należny zainstalować plugin "DSpellCheck".
  2. Menu → Pluginy → Plugin Manager → Show Plugin Manager.
  3. Menu → Pluginy → DSpellCheck → Settings → Language.

    Program pobierze słownik PL i wszystko jest OK

Zobacz ponad 50 tysięcy szablonów: szablonystroninternetowych.pl
Zobacz ponad 2 tysiące szablonów: szablonystronwww.pl