HTML5. Jak ustawić własne tło w aktywnych elementach formularza?