HTML5. Jak przypisać specyficzne tło dla elementu?