HTML5. Jak nie wyciszać domyślnie filmu (RD Video Player Plugin)?