HTML5. Jak dodać wybrane opcje do formularza kontaktowego RD?